St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi

Aan het begin van 2021 worden in totaal 192 kinderen opgevangen. 75 daarvan hebben het tehuis tevens als verblijf- en slaapplaats. Alle kinderen krijgen onderwijs van vaste leerkrachten en een aantal vrijwilligers. Gestreefd wordt naar 2 maaltijden per dag. Het tehuis staat onder leiding van Mrs. Jacinta Thaimuta en is officieel een ‘local community-based’ lokaal project ter ondersteuning van de allerarmsten.

Het Kindertehuis St. Dorcas is tevens een onderwijscentrum voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. Veel studenten willen graag na afronding verder studeren maar moeten dan een sponsor vinden wat helaas niet altijd lukt. De oudere kinderen kunnen houtbewerking, naaien e.d. leren in de vakleerklas. Dorcas is gemachtigd om examens af te nemen wat een kleine bron van inkomsten genereert, omdat naast de interne leerlingen ook leerlingen van buitaf komen. Eind 2019 is met hulp van de Stichting een eigen stuk grond aangekocht om de toekomst van St Dorcas veilig te stellen en om te kunnen investeren in nieuwe onderkomens.

Nairobi

Het centrum ligt in het midden van twee grote sloppenwijken, de Kibera Slums en de Kawangare slums. Er zijn naar schatting zo’n 60.000 straatkinderen in Nairobi. Vaak zijn ze verslaafd aan snuiven van lijm/benzine of andere gevaarlijke middelen als enige uitweg om hun ellende te verzachten. St Dorcas heeft zichzelf tot doel gesteld om een bijdrage te leveren om een aantal van deze kinderen een betere toekomst te bieden. Gelukkig is dankzij steun vanuit de lokale gemeenschap en samenwerking met lokale autoriteiten al heel veel bereikt. Ook zien we dat steeds meer kinderen examen doen en een aantal zelfs kunnen gaan studeren.

Missie/Visie

De achterliggende gedachte van St. Dorcas is om kinderen educatie en onderdak te geven. Zo geven wij ze uitzicht op een beter leven, zodat ze zichzelf kunnen onderhouden in de toekomst. Daarnaast is ons doel om de schrijnende toekomstperspectieven van deze groep kinderen te verbeteren. Door een maaltijd te geven, onderdak te verlenen waar nodig, onderwijsmiddelen, en het aanleren van juist gedrag door gestructureerd onderwijs, training en sport. Tenslotte is ons doel om het St. Dorcas project in de toekomst zelf-voorzienend te maken. Met de door onze stichting bekostigde kiosk/graanmolen worden nu lokaal al inkomsten genereerd.