St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi

In 2017 worden er 132 kinderen in het tehuis opgevangen waarvan 61 jongens en 71 meisjes. 70 kinderen hebben binnen het centrum een permanente verblijfplaats. Alle kinderen krijgen onderwijs van 9 docenten en het voedsel wordt gemaakt door een kok. Het tehuis staat onder leiding van Mrs. Jacinta Nduru.

Het Kindertehuis St. Dorcas is ook een onderwijscentrum voor kinderen tussen 4 en 18 jaar en het heeft een vakleerklas, waarbij de oudere kinderen houtbewerking, naaien e.d. leren zodat zij direct een vak leren en hun eigen inkomen kunnen genereren. Leerlingen van buitenaf kunnen hier examen doen en dit genereert inkomen voor het centrum.

Nairobi

Het centrum ligt in het midden van twee grote sloppenwijken, de Kibera Slums en de Kawangare slums. Gelukkig is door een stuk goodwill en samenwerking met lokale autoriteiten al heel veel gepresteerd. Ook zien we dat steeds meer kinderen examen kunnen doen en zelfs al kunnen gaan studeren.

Missie/Visie

De achterliggende gedachte van St. Dorcas is om kinderen die al dan niet wees zijn educatie en onderdak te geven. Om zo uitzicht te geven op een beter leven in de toekomst en om zichzelf te kunnen onderhouden in de toekomst. Daarnaast is ons doel om de schrijnende toekomstperspectieven van de kinderen te veranderen. Door voedsel te geven en onderdak te verlenen en het aanleren van juiste gedrag door gestructureerd onderwijs, training en sport.