Gelijke Kansen

'Met een volle maag kun je kennis opnemen en onderwijs is de brug naar een beter leven buiten de sloppenwijken.' Dat is de gedachte achter het project Gelijke Kansen. Straatkinderen in Kenia hebben weinig tot geen toekomst en die proberen wij hen te geven door directe en kleinschalige hulp te bieden met ondersteuning van de lokale bevolking.

Onze Projecten

Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia financieert momenteel een kindertehuis en een kinderdagopvang in Kenia. Het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi en het Child Support Kenia in Mombasa.

Beide zijn officieel geregistreerd en staan garant dat de kinderen goed onderwijs zullen ontvangen. Zij werken nauw samen met de lokale bevolking om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem, namelijk de straatkinderen in Kenia een toekomst te bieden door hen onderdak, voedsel en opleiding te geven.

Beide projecten zijn inmiddels in een officieel geregistreerde nieuwe Keniaanse Stichting ‘Equal Chances’ opgegaan ten behoeve van meer efficiency, zelfredzaamheid en gezamenlijke fondsenwerving. Ook is hun nieuwe website van start gegaan te weten: www.equalchancesupport.org

Ga naar de nieuwe website

’Met een volle maag kun je kennis opnemen en
onderwijs is de brug naar een beter leven buiten de sloppenwijken’

Laatste nieuws

Nieuwsbrief april 2023

open nieuwsbrief

Foto's t/m april 2023

Gelijke Kansen Kenia

Meer foto's